FAMILIEFOTO'S EN -VERHAALTJES UIT DE MILITAIRE TAK


Hahnstätten in de winterRuinemuur in Hahnstätten
De bakermat van de Pfeiffers uit de Militaire Tak ligt in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts: Braunbach/Brembach, Kirchspiel Lirdorf (Kördorf?) in het 'Vierherrischen bei Laurenburg'. Daar werd ca. 1565 Jost Pfeiffer, zoon van de rentmeester van de Schaumburg bij Limburg a.d. Lahn, Hengin Pfiffer, geboren. Van daaruit hebben ze zich in de 17de eeuw via Dietz, Altendietz, Dienethal, Netzbach, Hahnstätten o.a. verspreid door de bondsstaat Rijnland-Palts en via Netzbach door Eibelshausen naar Dillenburg en de Dillenburg-tak. Sinds 1664, toen voorvader Johannes Pfeiffer, gedoopt op 11 febr. 1621 in Dietz, daar de Bovenmolen kocht, waren de meeste leden van die Pfeiffertak (ook de aangetrouwden) molenaar. Zo was een zoodie Johannes, Johann Matthias Pfeiffer, geb. ca. 1664 in Dietz, meestermolenaar in de Diersteiner en de Nieuwe molen (de IJsmolen) Dauborn. Een kleinzoon, Johann Engelbrecht Pfeiffer, geb. 2de juli 1679, was molenaar in de Bovenmolen bij Hahnstätten en in de Netzbacher molen, een achterkleinzoon, opnieuw een Johannes, geb. 4 dec. 1715 in Dienethal, molenaar in de Ondermolen bij Hahnstätten. Die molen is wahrschijnlijk tussen 1760 en 1768 in andere handen overgegaan. De zoons van die Johannes hebben hun dagelijkse brood tenminste in andere beroepen verdient.

Op http://www.vg-hahnstaetten.de/vg_hahnstaetten/Tourismus%20und%20Freizeit/ zijn diverse plaatjes van Hahnstätten en omgeving gevonden, waaronder de bovenstaanden: mooi, wat heuvelachtig landschap met akkers en weilanden.

Zo te zien is het een plaatsje met moderne huizen, maar het kerkje is oud en die ruinemuur ook.

Het oude kerkje: gewijd aan St. Nikolaus, Romaanse stijl, in 1217 voor het eerst genoemd, ondertussen evangelisch. Over die ruine kan ik niets vertellen. Er waren in in die omgeving verschillende burchten, waarvan de ruines nog staan. Maar bij welk kasteel deze muur nu hoorde, dat weet ik niet.

*******

In dit kerkje werden de 15de januari 1747 Johann Anthon Pfeiffer en de 8ste maart 1750 Johann Philipp Pfeiffer gedoopt. Allebei waren ze zonen van Johannes Pfeiffer en Anna Maria Elisabethe Heimann/Heymann/Heimans/Heijmans.

Moeder Anna Maria Elisabethe overleed, 52 jaar oud, de 16de april 1759 in Hahnstätten, vader Johannes hertrouwde na een jaar, 22 april 1760, met de 22 jaar oude Barbara Fillbach. De broers Johann Anthon en Johann Philipp waren echter niet gelukkig met dat 2de huwelijk van hun vader - er zijn problemen die van alle tijden zijn en dit is er eentje van - ze verlieten het ouderlijke huis en namen de 12de oktober 1768 dienst als volontairs bei het regiment Smissaert in de Nederlanden.

(Johann) Anthon - in Nederland heeft hij zijn voornaam Johann niet meer gebruikt - heeft zijn loopbaan beeindigd als kapitein der Infanterie, Johann Philipp is gepensioneert als kolonel.

Allebei zijn ze getrouwd en hebben grote families gesticht. die van (Johann) Anthon is weliswaar na een generatie in de mannlijke lijn uitgestorven. Van Johann Philipp zijn er ook nu nog nakomelingen die Pfeiffer heten. Niet veel, de meeste Pfeifferzonen trouwden laat. Ze hebben hun heil meestal ook in het militaire leven gezocht en - zeker in de tijd van de Veldtochten - was het moeilijk om ook noch een romance te starten. Hoewel - er waren heel wat voorkinderen! Een militair had toestemming nodig van zijn meerdere, om een huwelijk te mogen aangaan.

Hoe het die beide jonge mannen uit Hahnstätten en hun zonen bij de militairen is vergaan, kunt U nalezen onder Carrièreverhalen uit de Militaire Tak. Op deze pagina gaan we verder met wat verre nakomelingen van Johann Philipp uit eind 19de en de 20ste eeuw.Mijn oudoom Piet - Pieter Evert Pfeiffer, geboren 9 maart 1868 in den Haag en daar ook overleden op 22 mei 1956, beheerde indertijd de familiepapieren en liet ze me trots zien tijdens de allereerste visite die ik bij hem heb mogen afleggen. Dat was in 1947 en ik was toen 17 jaar oud. Ik zie die oude man nog voor me - een rond hoofd, afstekende oren - en hij droeg altijd een boord met van die venijnige punten. Het was een lieve man - zo'n echte ouderwetse gentleman.

Dit is oudoom Piet met zijn gezin.

Achterop staat:
18 Aug. 1897
Genomen in de tuin mijner toekomstiger woning,
Rembrandstraat 17,
Leiden.

Pieter Evert trouwde op 31 maart 1898 in Leiden de op 3 maart 1863 in Alkmaar geboren Wilhelmina Georgette Frederica van Leeuwen. Voor de bruid was het een tweede huwelijk. Die jongetjes op de foto zijn haar zoontjes uit haar eerste huwelijk. Oudoom Piet heeft zelf geen kinderen gehad.

Zijn eindrang was luit.-kolonel met als onderscheiding: officier in de orde van Oranje Nassau.

Hij heeft me verteld dat hij ooit het jonge koninginnetje Wilhelmina in de K.M.A. had rondgeleid. Hij was toen instructeur in het een of ander. Verschrikt keek ik hem aan. Koningin Wilhelmina! die was toch wel stokoud in mijn jonge ogen. En die zou hij rondgeleid hebben? Dus was hij nog ouder!!!! Ach, en dat arme Willemientje, wat moest die nou tussen al die grimmige militairen? Enfin, oudoom Piet zal die rondleiding wel goed gedaan hebben ook al zal hij vastgezeten hebben aan het protocol. Hij hield van kinderen.

Pieter Evert Pfeiffer overleed, 88 jaar oud. Doodsoorzaak was de griep. Hij woonde op het laatst in een pension in de Adriaan Pauwstraat en maakte tot kort voor zijn overlijden, weer of geen weer, elke dag met ijzeren militaire discipline een wandeling naar de Scheveningse Binnenhaven. Nu ik zelf van gevorderde leeftijd ben, probeer ik hem in deze te evenaren, al zijn het dan rondjes om de Hofvijver. Maar ach, ik ben geen gepensioneerde militair, mijn wil is goed maar het vlees is zwak. Regen en zo vind ik niet zo leuk, maar ..... "oom Piet, ik doe mijn best!"


Het kleine broertje van Pieter Evert Pfeiffer was Karel August Pfeiffer.

Karel August Pfeiffer, geboren op 1 maart 1872 in den Haag en daar overleden op 25 januari 1937, zoon van Frederik Johann Pfeiffer en Johanna Maria Wilhelmina van Dieren in vol ornaat. Daar hij op deze foto zonder hoofddeksel poseerde, zet ik een foto van de erbij behorende pet er maar naast. Niet iedereen is een kenner van militaire uniformen, ik niet in ieder geval.

Zijn eindrang bij de artillerie was luitenant-generaal. Daartoe werd hij benoemd de 1ste mei 1931 waarbij hem meteen ook eervol ontslag is verleend. Op 1 januari 1932 werd hij benoemd tot territotiaal bevelhebber in Noord-Brabant.

Uit "Wie is Wie": Als kapitein, Majoor en luit. Kolonel gediend bij Gen. Staf en in versch. hoofdofficierrangen en achtereenvolg. waarn. dir. der Art. schietschool; Comm. v.h. 4. reg. vesting art.; Comm. IIe art. brigade en dir. v.h. materieel der landmacht; in deze laatste funktie 1928 benoemd tot Gen. Majoor, 1931 eervol ontslag en benoemd tot Luit. generaal.

Onderscheidingen: ridder in de orde van de Ned. Leeuw, officier in den orde van Oranje-Nassau, commandeur 1e kl. in de orde van het Zwaard (Zweden).

Ach, allemaal heel mooi, maar zijn jongste dochter, Haike Carola Pfeiffer, geb. 4 december 1904, zou het heel wat prettiger gevonden hebben, als de positie van haar vader niet met zich meegebracht had, dat er met regelmaat verhuisd moest worden. Weer een andere school, weer nieuwe vriendinnetjes!
Haike Afine van Goor, geb.29-11-1879 in Amsterdam, Fotograaf: Wegner & Mottu, Amsterdam.
Karel August Pfeiffer is twee keer het huwelijksbootje ingestapt. De eerste keer met de in Amsterdam op 29 november 1879 geborene Haike Afina van Goor (zie de foto rechts). Hun trouwdag was op 29 november 1900, op haar 21ste verjaardag dus, in Amsterdam. Ze zijn mijn grootouders van moeders kant geworden.

Tante Tie (Maria Wilhelmina Catharina Franken, geb. 09-07-1891) mocht als 8-jarig meisje naar de trouwerij van haar lievelingsoom Karel August. Als oude vrouw herinnerde zich nog de bloemenweelde op die dag. Vooral een kussen opgemaakt van bloemen heeft een enorme indruk op haar gemaakt.

"Hij was helemaal verslingerd aan het mooie gezichtje van zijn bruid", zei ze.

Er zijn drie kinderen geboren: Afina Maria, Frederik Johan, Haike Carola. Helaas is dat huwelijk geeindigd in een scheiding (14-12-1924).

Elvira Isabella Jonkheer, geb. 27-12-1879 te St. Eustatius (Curacao).
Zijn tweede echtgenote was Elvira Isabella Jonckheer, geboren op 27 december 1879 te St. Eustatius (Curacao). Zij was weduwe van Ekhard Hendrik Greve en bracht uit haar eerste huwelijk drie kinderen mee: Hilda Jopie, Willie Constance, Max.

Het huwelijk met Karel August Pfeiffer is gesloten op 28 april 1925 in den Haag.


Een familieprent van het gezin Pfeiffer - van Goor.

Van links naar rechts, moeder Haike Afine van Goor met het jongste dochtertje, Haike Carola op schoot, het zoontje Frederik Johan, het oudste dochtertje, Afine Maria, ze zou later mijn moeder worden, vader Karel August Pfeiffer en Suzanne Amalia van Goor, zuster van Haike Afine.

Van dit gezin zijn veel foto's bewaard gebleven, velen van heel goede kwaliteit en heel mooi. Het is echter ondoenlijk, hoe verleidelijk ook, om ze hier allemaal te tonen. Ik heb dus maar een selectie gemaakt. Ik heb in eerste instantie een paar strandfototjes uitgekozen, helaas wel knap verbleekt, maar voor strandkiekjes vind ik dat niet erg. Ze hebben meteen een mooie zandkleur.


Het hotel op de foto is Hotel Noordzee in Noordwijk.Hier zitten ze dan:
eerste rij van links naar rechts: Afine Maria, Fien genoemd, Frederik Johan oftewel Frits, Haike Carola, reageerde op de naam Zus,
tweede rij: een dienstmeisje en mevrouw Haike Afine Pfeiffer - van Goor.


Fientje en Fritsje Pfeiffer aan het pootjebaden.

Karel August Pfeiffer schept een kuil voor zijn gezin.

Wat een weldaad was toch zo een leeg strand!

De correcte strandoutfit van plus/min 1908. Tegenwoordig hebben we daar andere ideeën over. Ik herinner me trouwens nog goed de opschudding die - vlak na de 2de wereldoorlog - de 'Bikini' teweeg bracht.

Maar je moet ons voorgeslacht niet onderschatten. Ze waren best wel dapper en plezier was hun niet vreemd.

Toch wel heel bijzonder om mijn Oma (helemaal links) zo te zien. Ik heb haar in herinnering als een wat stijve dame, maar ooit is ze ook jong geweest.

Zulke idyllische tafereeltjes zijn ons heden ten dage niet meer beschoren.
De ouders van mijn grootmoeder, Haike Afinavan Goor (echtgenote van Karel August Pfeiffer), waren Constantinus Engbertszn. van Goor, geb. 14 juli 1853 en Afina van Goor geb. Brandon, geb. 1 maart 1850, allebei in Amsterdam. Helemaal rechts mijn grootmoeder, Haike Afine Pfeiffer geb. van Goor, met hoed.

Mijn overgrootvader, Constantinus Engbertzn. van Goor, die in zijn jonge jaren, volgens mijn Oma, een levensgenieter was en zelfs helemaal naar Parijs was gereisd, is ook in London geweest, waar hij op 22 september 1873 in Saint Anne Soho, Westminster Hermine Gerrarda Vogelpoot trouwde. Merkwaardigerwijze is in Amsterdam ook een huwelijksakte geregistreerd van dit paar, nu van 19 februari 1875. Mogelijk was dat in Londen gesloten huwelijk volgens de toenmalige wetgeving in Nederland niet geldig en moest het over.

Hermine Gerrarda Vogelpoot is de 7de augustus 1875 overleden. Op 19 april 1877 hertrouwde Constantinus Engbertzn. met Afina Brandon.

Constantinus Engbertzn. van Goor was een succesvol commissionair in effecten en verder directeur van een melkfabriek.

Hij woonde aan de Herengracht 586 in Amsterdam, was invalide geworden door zware gewrichtsreumatiek. De Pfeifferkindjes gingen vaak logeren bij hun Opa. De Oma woonde inmiddels afzonderlijk in een villa in Heemstede.

Haike Carola Pfeiffer c.q. Tante Haike: "Opa werd in rolstoel via de keukenlift in en uit het huis gehesen. 't Was een lieve grootvader, maar had altijd pijn."

Van links naar rechts: Fritsje Pfeiffer, Haike Afine Pfeiffer-van Goor, een onbekende dame, Constantinus Engbertzn. van Goor met rolstoel en stokken, Fientje Pfeiffer en Afine van Goor - Brandon. De foto is in Heemstede gemaakt.

Haike Smabers: Ik ben laatst wezen kijken naar dat huis op de Herengracht. Inmiddels is het onderverdeeld in negen appartementen. Wat ik zo van buiten kon zien, grote kamers. Het idee, dat die man er in zijn laatste jaren alleen met een huishoudster woonde! Het rolstoelonvriendelijke stoepje is er nog steeds. Hoe het met die keukenlift zit, weet ik niet.

P.S. Klik voor de stamreeks van de van Goor's de knop Namenlijst, zoek een van de daarin opgenomen van Goor's op, er verschijnt de daarbij behorende 'Persoonskaart', doorklikken op de ouders. Stamouders van deze tak van Goor zijn: Engbert Aalberts van Goor, begraven in Arnhem op 3 januari 1747 en Marijken Tonissen, begraven in Arnhem op 20 november 1752.

20 juli 1969: De eerste maanlanding.

Tante Haike had nog geen TV, dus telefoontje naar haar nicht: "Ik kom dadelijk naar jullie toe, om die maanlanding te zien op de TV." "Hé tante, moet dat nou?!" Ik was de hele dag aan het strand geweest met mijn dochtertje, was eigenlijk bekaf en wilde naar bed.

Tante weer: "Ik heb de paardentram nog meegemaakt, ik ben nog met koetsjes meegenomen naar de jours van mijn grootmoeder en nu wil ik de maanlanding zien! Ga jij maar naar bed, ik neem wel een thermosfles koffie mee!"

Op dat moment realiseerde ik me dat de mensen, die aan het begin van de 20ste eeuw geboren zijn, gigantische omslagen hebben moeten meemaken. Overbodig te melden dat ik die avond niet vroeg naar bed ben gegaan, maar samen met tante naar de maanlanding heb gekeken. Die thermosfles koffie was natuurlijk niet nodig en heb ik zelf koffie gezet. Op het cruciale moment is mijn dochtertje uit haar bed geplukt en hebben we de eerste stappen op de maan aanschouwd en de historische woorden van Neil Armstrong gehoord: "That's one small step for man, one giant leap for mankind."Geen idee waar dit is, mogelijk een laan in Naarden.
In ieder geval, het is een idyllisch prentje.

Rechts: Een (Haags?) dienstmeisje.

Van alle tijden is de liefde die kinderen hun dieren
toedragen en het plezier dat ze er mee beleven. Hier Fien en Haike (Zus) Pfeiffer in de tuin met de honden.


En dit moet Kittepotje zijn, zo te zien een Frans bulletje. Het zijn enige hondjes, maar mooi.......nou eigenlijk niet. Het was het hondje van mijn grootmoeder.

Legendarisch is het verhaal van Kittepotje en de rookworst:

Mijn vader, Henri Smabers, de echtgenoot van Afina Maria Pfeiffer vertelde dit verhaal graag en smakelijk lachend:

"Je grootmoeder had een mormelachtig hondje, Kittepotje. Tijdens de eerste wereldoorlog was hier ook alles op de bon. Oma had met veel moeite en voor veel geld een enorme worst gekocht en in de keuken op de aanrecht neergelegd. Toen ze likkebaardend naar de keuken ging om die worst voor consumtie rijp te maken was Kittepotje haar voor geweest, had die enorme worst opgegeten en lag nu op apegapen met zijn pootjes in de lucht gestrekt. Kittepotje heeft zijn feestmaaltijd trouwens wel overleefd maar de familie heeft die avond aan een kale stamppot gezeten."

De albums zitten vol met dierenfoto's, verschillende honden, een grijsgestreepte, dikke poes, kippen, een wit geitje. De liefde voor dieren loopt als een rode draad door de generaties. Oma met haar honden en katten, mijn moeder, Fien Pfeiffer met haar dieren in Ned. Indië, tante Haike en ik zelf met katten, mijn dochter met honden, katten plus paard(en) en mijn jongste kleinzoon die een slang in een terrarium koestert.
Karel August Pfeiffer achter zijn bureau. Aan de wand ook een paar familiefoto's. Herkenbaar is een portret in lijst van zijn vader, Frederik Johann Pfeiffer. Datzelfde exemplaar in dezelfde lijst is ondertussen in mijn bezit, waar het in een doos met oude foto's een vredig bestaan lijdt. Helemaal links is een foto van de drie Pfeiffer-kindjes te zien. Ook die is bewaard gebleven.

Rechts: Het paard met veulen en de oppasser voor de stallen bij Waalsdorp, den Haag. Het paard heette Juliana.

Tante Haike (Haike Carola) is heel oud geworden, ruim 91 jaar. In haar laatste jaren werd ze verzorgd in een verpleegtehuis. Bij een bezoek werd ik kort voor haar overlijden met de volgende woorden ontvangen en ontwikkelde zich onderstaande conversatie:

"Ik heb vandaag toch zo raar gedroomd!" "Oh ja, tante." "Ja, ik werd door mijn vader op het paard gezet en toen ging de oppasser met paard en mij naar de duinen. Maar het was toch zo 'n raar paard!" "Hoezo, tante?" "Het had zulke heel erg grote oren!" "Tja tante, misschien was jij toen nog heel klein." "Zou je denken?" "Ja tante, vast."

Er viel stilte. Ik keek naar die hoogbejaarde vrouw en zag in gedachten dat kleine meisje, lang geleden op dat paard met die grote bewegende oren.


Van links naar rechts:
Afine Maria Pfeiffer, geboren in Naarden op 20 september 1901, overleden in Davos op 15 oktober 1932. Ze trouwde op 10 juli 1926 met Henri Smabers, geboren in Semarang, Ned. Indië op 27 oktober 1899, overleden in den Haag op 30 juni 1965. Het was een huwelijk met de handschoen. Ze heeft vier jaar in Ned. Indië gewoond, eerst in Pontianak, daarna in Pankal Pinang, waar mijn persoon geboren is.

Haike Carola Pfeiffer, geboren op 4 december 1904 in den Haag en daar ook overleden op 20 oktober 1996. Ze is nooit getrouwd geweest.

Ook Frederik Johan Pfeiffer, geboren op 20 oktober 1903 in Naarden en overleden op 4 mei 1972 in den Haag is ongehuwd gebleven.

*******

Toen mijn eerste kleinzoon in 1983 geboren is, waren er geen overgrootouders meer. Maar we hebben toch iets als een vier-generatie foto kunnen maken. Haike Carola Pfeiffer poseerde trots als stand-in voor haar zuster, mijn wel heel jong gestorven moeder, Afine Maria.

We zaten met vier generaties aan tafel. Drie vrouwen en eindelijk weer een man, al was het dan een kleintje.

15 jaar later tijdens een familieweekend op Texel een lachje voor Oma.


HET PLAKBOEK VAN MARGARETHA JANTINA LUCHINA POLLING


Pieter Willem Pfeiffer, geboren de 1ste juni 1840 in Utrecht, overleden de 16de maart 1923 in den Haag, oom van de eerder genoemden Pieter Evert en Karel August.
Gehuwd:
met Adeline Frederique Caroline Eugenie Bousquet op 17 juli 1872 in Delft;
met Anna Maria Martha Nieuwpoort op 8 januari 1885 in Zwolle;
met Engelina Jacoba Jelgershuis Swildens op 11 november 1886 in Amsterdam.

Generaal-majoor der artillerie -
Uit "Biografien van bekende tijdgenoten":
Pfeiffer, Pieter Willem geb. 1840 te Utrecht, werd in 1858 benoemd tot 2e luitenant der artillerie, doorliep alle rangen bij dit wapen, werd in 1894 directeur der Artillerie-Inrichtingen, in 1898 in die betrekking benoemd tot gen. majoor en in 1900 als zodanig gepensioneerd; was van 1892 - 1900 voorzitter der commissie voor het geweervraagstuk.
Orden: ridder in de orde van de Nederl. Leeuw.

Hier op een keukenstoel in de tuin van de familie Pfeiffer - van Goor.

Engelina Jacoba Jelgershuis Swildens,
geboren de 30 juli 1860 in Smallingerland, overleden de 31 januari 1939 in Bussum.

Ze was een dochter van Jouke Jelgershuis Swildens en Grietje van der Heide en huwde Pieter Willem Pfeiffer op 11 november 1886 in Amsterdam.

Ze was 26 jaar oud toen ze met de 56 jaar oude Pieter Willem Pfeiffer trouwde en daarmee kreeg ze meteen de zorg voor de vier nog minderjarige kinderen uit zijn eerdere huwelijken. Zelf baarde ze, na een op 29 september 1887 in Delft levenloos geboren kindje, op 24 december 1888 een zoon:

Johan Philip Pfeiffer - (foto rechts).

Hij was scheikundig ingenieur.
Opleiding tot 1911: HBS B in Breda en Technische Hogeschool in Delft.
In 1917 promotie tot doctor in de techn. wetenschappen op een dissertatie, getiteld: "De waarde van wetensch. onderz. v.d. vaststelling v. techn. eigenschappen van hout".
1929: Dr. Ir. wetensch. scheikunde, ing. hoofd laboratorium N.V.
Officier in de orde van Oranje-Nassau.
Johan Philip Pfeiffer is op 25 juni 1918 in den Haag getrouwd met Dina Antoinette Dufour.
Hij is op 17 november 1947 in Amsterdam overleden.

Het meiske waarmee Engelina Jacoba Jelgershuis Swildens op de strandfoto staat is Adeline Anna van Twisk, het oudste dochtertje van Adeline Pfeiffer.

Hiernaast de twee dochtertjes van Pieter Willem.

Links: Adeline, geboren op 16 september 1872 in Delft, dochter van Pieter Willem Pfeiffer en Adeline Frederique Caroline Eugenie Bousquet.

Rechts: Anna, geboren op 26 april 1885 in Zwolle, dochter van Pieter Willem Pfeiffer en Anna Maria Martha Nieuwpoort.

Het fotootje van Adeline is ook te zien in het Historische Pfeifferalbum.

Ze was 2 jaar oud toen het gemaakt werd.

Zo te zien was Anna ook zo ongeveer die leeftijd toen ze naar het fotoatelier werd meegenomen en naar de stoel te oordelen waarop ze gezet werd, zou het ook bij dezelfde fotograaf, 'De Lavieter & Co' in den Haag geweest kunnen zijn.


De jonge Adeline Pfeiffer.
Anna Pfeiffer.

geboren op 26 april 1885 in Zwolle,
overleden op 2 augustus 1960 in Raalte.

Ze werd Ank genoemd.

Haar moeder, Anna Maria Martha Nieuwpoort,
overleed in het kraambed op 6 mei 1885.

Anna trouwde op 5 mei 1938 in Voorhout met de weduwnaar Jozef Johan Henri Klomp

geboren op 20 november 1872 in Vlissingen,
overleden op 11 october 1944 in Voorhout.

Hij was Predikant der Ned. Hervormde Kerk.


Grootvader Pieter Willem Pfeiffer
met de kinderen van Adeline Pfeiffer en Frans Pieterzn van Twisk.


Links: Adeline Anna van Twisk, 6 jaar oud,
Rechts:Johanna Frederika van Twisk, 5 jaar oud.

De op 21 maart 1916 in Overveen geboren Pieter Willem van Twisk
hangt een beetje ongelukkig op de schoot van zijn grootvader.
Generaal-majoor Pieter Willem Pfeiffer, ridder in de orde van de Nederl.
Leeuw, was blijkbaar niet zo handig met dat hele prille spul.

Dezelfde opstelling en een opgeluchte Pieter Willem van Twisk.
Bij Oma Engelina Jacoba Jelgershuis Swildens voelde hij zich zo
te zien meer op zijn gemak dan bij de 'Hoogedelgestrenge' Opa.

Opnieuw dezelfde opstelling, nu met Anna Pfeiffer.
De kleine Pieter Willem had het ook prima naar zijn zin bij tante Ank.


Adeline van Twisk-Pfeiffer met haar dochterjes Adeline Anna en Johanna Frederika.
Adeline Pfeiffer,
Frans Pieterzn. van Twisk,

dochter van Pieter Willem Pfeiffer en Adeline Frederique Caroline Eugenie Bousquet,

geboren op 16 september 1872 in Delft,
overleden op 20 oktober 1946 in Voorhout,

met haar dochtertjes
Adeline Anna (rechts) en Johanna Frederika (links).

Die kleine Adeline Anna van Twisk ziet er precies zo uit als indertijd de peuter Adeline Pfeiffer op die stoel bij de fotograaf Lavieter in den Haag.

zoon van Pieter van Twisk en Antje van Dijkhorst,

geboren op 19 december 1864 in den Helder,
overleden op 4 mei 1921 te Goes.

Hij was directeur post- en telegraafkantoor te Overveen.


Adeline en Frans zijn op 23 april 1907 in den Haag getrouwd.

De kinderen van Frans Pieterzn. van Twisk en Adeline Pfeiffer. De foto is in 1926 gemaakt.

Van links naar rechts:

Pieter Willem (roepnaam: Piet), geboren op 21 maart 1916 in Overveen (gem. Bloemendaal), overleden op 17 mei 2000 in Meppel.

Johanna Frederika (roepnaam: Han), geboren op 11 juni 1911 in Overveen (gem. Bloemendaal).

Adeline Anna (roepnaam Lien), geboren op 26 november 1909 in Overveen (gem. Bloemendal), overleden op 23 juli 1979 in Apeldoorn.

Adeline Anna (Lien) van Twisk trouwde op 10 augustus 1931 in Apeldoorn met de op 22 april 1907 in Zutphen geboren Jan Wiardus Kesler. Er werden twee zoons en een dochter geboren.

Haar 2de huwelijk was met Johan Bolman,geboren 1 augustus 1905 in Amsterdam.

Ze was journaliste.
Jeugdtoneel: een poging tot samenstelling van een systematisch overzicht van tooneelstukken, zangspelen en leekenspelen voor kinderen, jongeren en jeugdige volwassenen.
Lien Kesler-van Twisk.—Arnhem : Van Loghum-Slaterus, 1932.— 64 p.

Jan Joost Kesler, zoon van Jan Wiardus Kesler en Adeline Anna van Twisk,
met echtgenote Sippie en hun eerste kind.
Een nieuwe generatie dient zich aan.
De twee zoontjes van het echtpaar Kesler - van Twisk.
Dat kleintje rechts heeft net zo 'n snoetje als indertijd moeder Adeline van Twisk en Oma Adeline Pfeiffer.

Over Johanna Frederika (Han) van Twisk is verder niets bekend.


Pieter Willem (Piet) van Twisk
was fotograaf en trouwde op 9 juni 1943 in Apeldoorn met

Margaretha Jantina Luchina Polling,
dochter van Hendrik Polling en Helena Sijtsma,

geboren op 24 maart 1913 te Oosterwolde (Ooststellingwerf)
overleden op 2 mei 2004 in Meppel.

Hun huwelijk bleef kinderloos.

Margreet Polling maakte een plakboek met foto's over het gezin van Twisk. De meeste foto's van deze familie op deze pagina stammen uit dit boek en zijn vriendelijk ter beschikking gesteld door de heer Hendrik Marchienus Polling, een achterneef van Margreet, heel hartelijk bedankt hiervoor.

De foto van dit paar is in 1947 gemaakt door J. van Twisk.

Van links naar rechts:
Hendrik Polling, geboren op 13 maart 1876 te Drouwen, overleden op 29 januari 1931 in Apeldoorn. Hij was Adj.Ond. Kw.-meester Kon. Marechaussee te Apeldoorn en de vader van Margaretha Jantina Luchina Polling.

Helena Sijtsma, geboren op 18 april 1886 te Beetgum, overleden op 6 juni 1974 te Marssum. Ze was de moeder van Margaretha Jantina Luchina Polling.

Het graf van Hendrik Polling op een kerkhof in Apeldoorn.


EEN INTERNERINGSKAART


Bij het Nationaal archief op de pagina van Japanse Interneringskaarten http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00425 ben ik de volgende kaart tegengekomen:

Interneringskaart van Age Andreas Theunis Pfeiffer
Age Andreas Theunis Pfeiffer, geboren de 14de februari 1896, zoon van Theunis Andreas Pfeiffer, geboren 4 juli 1869 in Batavia (Ind.) en overleden op 12 augustus 1923 in Soerabaja (Ind.) en van Pauline P.D. Bier.

Uit de interneringskaart is op te maken dat Age Andreas Theunis diende in de 10de Infant. Batt. Malang, dat hij krijgsgevangen genomen was te Pringondali (Malang Java), dat hij ten tijde van de internering gehuwd was met Carlinah Lantoh en hun adres Zuiderdwarsweg G. 25, Malang was. Tenminste, dat maak ik op uit deze kaart. Hij heeft gelukkig de oorlog overleefd. Over zijn verdere leven en dat van zijn echtgenote is op het ogenblik niets bekend. Ook is niet bekend of hij en zijn echtgenote kinderen hadden en of hij zelf broers en zusters had.


Op het Haagse kerkhof 'Oud Eik en Duinen' liggen verschillende Pfeiffers plus aangetrouwde familieleden uit deze tak begraven.


Graf
Familiegraf Pfeiffer grafnummer 1-3995:
Karel August Pfeiffer, geboren 01-03-1872 den Haag,
overleden 25-01-1937 den Haag;
Haike Carola Pfeiffer, geboren 04-12-1904 den Haag,
overleden 20-10-1996 den Haag.
Graf van Karel Lodewijk Pfeiffer en familie.
Familiegraf Pfeiffer en aangetrouwde familieleden:
Charlotte Elisabeth Doornik, geboren 19-12-1840? Pekalogan,
overleden 11-02-1919 den Haag *;
Frederik Oskar Pfeiffer, geboren 11-01-1867 Palembang,
overleden 05-11-1943 Etterbeek (Brussel);
Jacoba Francoise Ingram, geboren 27-06-1873 Batavia,
overleden 31-01-1945 Etterbeek (Brussel);
Karel Lodewijk Pfeiffer, geboren 11-02-1913 den Haag,
overleden 11-03-1968 den Haag.

* Charlotte Elisabeth Doornik was de weduwe van de op
17-05-1875 in Cleve overleden Isaac Bousquet, Mr,
geboren ca. 1837 Buitenzorg, zoon van Emil Bousquet en
Wilhelmina Barthold.

Graf Edmund Francis Intveld en echtgenote..
Edmund Francis Intveld * , geboren 28-08-1857 Padang,
overleden 08-06-1925 's-Gravenhage;
Antoinette Louise Intveld-Bekking,
geboren 22-11-1865 Batavia,
overleden 01-11-1926 's-Gravenhage.

* Edmund Francis Intveld was een zoon van Theunis
Barthelemy Intveld en Elisabeth Peile Tolson
en dus een neef van diens jongste zuster
Mathilda Josephine Intveld, echtgenote van
Andreas Michael Pfeiffer.


Familiegraf Jelgershuis Swildens:
Hendrik Jelgershuis Swildens, geboren 13-02-1869 Drachten,
overleden 26-12-1936 den Haag * ;
Johanna Wilhelmina Altes, echtgenote van Mr. H. Jelgershuis
Swildens,
J.C. Jelgershuis Swildens, 21-11-1900 - 07-03-1964;
J.H. Jelgershuis Swildens, 22-03-1898 - 20-07-1966;
J. Jelgershuis Swildens, - 19-08-1895 - 15-01-1968.

* Hendrik Jelgershuis Swildens was een halfbroer
van Engelina Jacoba Jelgershuis Swildens, echtgenote van
Pieter Willem Pfeiffer.

Graf Raimond Dufour en sein echtgenote Susanna Cuperus.
Oud Eik en Duinen, grafnummer 3698:
Raimond Dufour, geboren 23-07-1862 Gorinchem,
overleden 31-01-1934 den Haag;
Susanna Cuperus, geboren 15-03-1867 Borne (Overijssel),
overleden 28-01-1956 den Haag.

Raimond Dufour en Susanna Cuperus waren de ouders resp.
schoonouders van Dina Antoinette Dufour en Johan Philip Pfeiffer
(zoon van Pieter Willem Pfeiffer en Engelina Jacoba Jelgershuis
Swildens).


ELTA, eerste luchtvaart tentoonstelling Amsterdam.

Die ELTA, eerste Luchtvaart Tentoonstelling in Amsterdam.
De ELTA werd den 1sten august 1919 gopend door Koningin Wilhelmina. De tentoonstelling sloot op 15 september 1919.
Voor deze gelegenheid waren expositiehallen gebouwd, die na het evenement in gebruik werden genomen door Anthony Fokker, voor zijn nieuw op te richten Fokker vliegtuigfabriek te Amsterdam-Noord.
De tentoonstelling was een groot succes: er kwamen 800 000 bezoekers op af en 4000 mensen die hun luchtdoop ondergingen.
Karel August Pfeiffer had plaatsbewijs nr. 3015.


In de albums Pfeiffer-van Goor zitten tussen de foto's van de aandoenlijke Pfeifferkindjes en mooie opnames van bosrijke lanen enz. afbeeldingen van kanonnen e.d. Ook zijn er kiekjes van manoeuvres, die - volgens luitenant-generaal Reijnders in zijn grafrede - zich kenmerkten door de taktvolle, opgewekte en geestige wijze waarop generaal Karel August Pfeiffer deze wist te leiden. Nu heb ik absoluut geen verstand van dat soort zaken, laat staan, hoe je deze met humor zou kunnen benaderen, maar wel leuk voor een kleindochter om te lezen, dat haar grootvader van moeders kant gevoel voor humor had. Onderaan deze pagina heb ik voor belangstellenden wat militaire foto's uit die oefeningen opgenomen.

Kanon in lijstje.Dit kanon moet vast een heel bijzonder kanon zijn. Ooit heeft deze prent ergens aan een muur gehangen. Er is namelijk een gat in het omlijstende karton geprikt. Daar is een touwtje doorheengestoken en op de achterkant met rode lak vastgezet en dan kun je zoiets netjes ophangen. Er is waterschade geweest en na alle strapazen verdient dit wapentuig m.i. het toch echt om nu hier getoond te worden.


Koetsjes. Paarden op de hei.

Paarden.
Paarden Paarden op de hei.

Bij de voorgaande foto's is onbekend waar ze gemaakt zijn. Wel tijdens oefeningen. Bij de begrafenis van Karel August Pfeiffer op 28 februari 1937 zei Luit.-generaal Reynders in zijn grafrede o.a. De oefeningen door spr. herhaaldelijk bijgewoond, kenmerkten zich onder bevel van generaal Pfeiffer door de taktvolle, opgewekte en geestige wijze, waarop deze ze wist te leiden.

Best wel leuk voor een kleindochter om zoiets te horen. Al heeft die kleindochter dan weliswaar absoluut geen verstand van militaire zaken laat staan hoe je een manoeuvre met humor zou kunnen leiden, dat haar grootvader een geestig man was is een bijzonder plezierige wetenschap.

De onderstaande prenten zijn in den Helder gemaakt waar Karel August Pfeiffer ettelijke jaren met zijn gezin in de Dijkstraat 9a heeft gewoond.

Dijkstraat, (den) Helder
Dijkstraat in (den) Helder

Het schip Venus.
Het schip "Venus".
Na gedane arbeid is het goed rusten.

*******

Mijn moeder, Afine Maria Pfeiffer, geboren 22 september 1901 in Naarden, was in het bezit van een poesiealbum. Zowat elk meisje in die tijd had er een. Lieve oude versjes, leuke krullerige plaatjes, ca. 100 jaar geleden gedroogde bloemetjes, aandoenlijke,soms wat onhandige en gevlekte handschriften van 9 tot 10-jarige meisjes uit den Haag. De meisjes uit den Helder konden het beter maar waren dan ook wat ouder.

Het album is bijgehouden in de jaren 1911 tot/met 1917 Mocht U het graag willen bekijken, klik dan op bovenstaande plaatje en mocht U tussen die bijdragen eventueel ook eentje tegenkomen van Uw moeder, grootmoeder of mogelijk overgrootmoeder, laat het mij dan weten en - desgewenst - stuur ik U graag een scan van de bijdrage in kwestie.


N.B. De formelere portretfoto's van de zonen en dochters van Frederik Georg Pfeiffer, geboren 1796 in den Haag en daar ook overleden in 1882, hun partners en kinderen kunt U bekijken door te klikken op de knop Historisch album. Ik stel mijn gegevens belangeloos ter beschikking. Echter niets uit de pagina's familieverhaal, Bronnen, Historisch album en/of Familiefoto's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haike Smabers.